Савет родитеља

Закон о основама образовања и васпитања

Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 88/2017 од 29.9.2017. године, а
ступио је на снагу 7.10.2017

Записник са отварања понуда

IMG_20171006_0001

IMG_20171006_0002

Осигурање ученика – општи и допунски услови

Општи услови осигурање незгода

Допунски услови незгода

Допунски услови хируршке интервенције

На основу Одлуке Савета родитеља, од средстава са „родитељског рачуна“ су купљене клупе и жардињере за школско двориште.
Сјајан пример сарадње, да нам свима буде лепше и боље.