5-6 – даривање

Час одељењског старешине ученици одељења 5-6 су посветили даривању и лепим жељама.