Дечију недељу са слоганом “Подељена срећа два пута је већа“ ове године  обележили смо од 5.  до 9. октобра. Упознали смо децу  са манифестацијом „Дечја недеља“, подстицали смо их на разговор у групи о међусобним разликама и сличностима, правима и правима других. Упознали се са игром и културом деце из  других крајева света.Разговарали смо о њиховим потребама, као и обавезама. Уредили смо пано у холу школе и изложили дечије радове.

Александра Павловић, наставник у продуженом боравку