ЗА НАСТАВНИКЕ


Овде можете преузети табеле за извештај


ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
http://www.unicef.org/serbia/PRIRUCNIK_1.04.pdf

Pravilnik o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u ustanovi

portfolio formular – PRIMER

struktura-bodova-u-petogodisnjem-ciklusu

Оставите одговор