Упитник и сагласност (одштампати и попунити)

Напомене:

  • Уз попуњен упитник неопходно је доставити сагласност и потврде о запослењу оба родитеља.
  • Попуњену и потпуну документацију предати искључиво учитељицама Продуженог боравка,

 

 

 

од 25.5.2020. године до 16.6.2020. године, сваког радног дана у периодима:

  • од 9.00 часова до 13.00 часова и
  • од 15.30 часова до 16.30 часова.
Upis u Produzeni boravak drugi razred-2 (1)