ИЗЛОЖБА ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА

АКЦИЈА ВРШЊАЧКОГ ТИМА

Учествовали су ученици 3. разреда (3-2, 3-4, 3-5, 3-7, 3-8). Освојена места:

      1. 3-5
      2. 3-2  и  3-4
      3. 3-7  и  3-8