Зашто је спречавање осипања ученика из обарзовног система важно и зашто су донети законски прописи који спречавају осипање?

Образовање је само по себи изузетно значајно за индивдуални и друштвени развој и активно учеће појединца у друштву.Ученици који напусте школу пре завршетка средњошколског образовања смањују себи могућност за лични и професионални развој.

Држава је препознала проблем и Стратегија развоја образовања у Србији до 2020.године препознаје превенцију осипања ученика из образовног система као једну од приоритетних области за унапређење ефикасности образовања.

Пројекат је спроведен у четири основне и шест средњих школа на теритиорији Врбаса, Краљева,Беле Паланке, Сурдулице и Владичног Хана.

Најзначајнији резултат пројекта је да је стопа осипања ученика након спровођења мера за спречавање осипања више него преполовљена, односно смањена за 66,1 проценат у свим пројектним школама.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је препознало још педесет школа са високим ризиком.

У Основној школи  „Др Арчибалд Рајс“  27. и 28. 10. 2018. године одржан је семинар за 6 школа са територије Београда.

Поред школе домаћина  на семинару су учестовале школе „Павле Савић“ из Миријева, „ Цана Марјановић“ – Раља, „Никола Тесла“- Винча, „Олга Петров“- Падинска Скела,“ Соња Маринковић“- Земун.

Реализатор  семинара је био Центар за образовне политике у сарадњи са Министарством  просвете , науке и технолошког развоја и Уницефом.

Главне вредности које пројекат негује и заступа су инклузивност, интеркултуралност,антидсикриминација,одговорност школе за сваког ученика, поштовање других и подстицање сарадње са свим партнерима на локалу итд.

Учесници семинара добили су конкретна објашењења којим мерама превенције, интервенције и компензације  се могу  борити против осипања и инструменте помоћу којих могу на лакши начин да утврде да ли је ученик под ризиком од напуштања школе.

Све то ће бити пренесено на стручним активима у школама које су учествовале на семинару.

 

Бојана Ристић