Подстакнути важношћу тематике којом се бави недавно покренута кампања систематске едукације о одговорном понашању на сунцу “Заштита за све“, а са основним циљем да ученицима специфичности исте приближимо, разговарали смо са њима о начинима на које се штите од штетног УВ зрачења.

Закључци до којих смо дошли, на основу ученичких искустава, говоре да су они упознати са могућим мерама заштите, али да су недовољно информисани о негативним ефектима и последицама неодговорног излагања штетном сунчевом зрачењу, па с тим у вези и нередовно примењују неопходне мере заштите.

Како бисмо усмерили ученике да одговорно понашање на сунцу постане део њихових здравих животних навика, са ученицима првог и другог разреда у продуженом боравку, 8. маја, организовали смо активност прављења едукативног паноа. На њему су истакнуте најважније информације о УВ зрачењу и врстама истог, али и сликовито приказани сви могући начини превентивне заштите у складу са кретањем (од минималног до веома великог) УВ индекса.

У активностима израде паноа учествовале су учитељице продуженог боравка: Бојана Плавшић Дроњак, Милена Драгић, Милена Марковић, Александра Прица и Сандра Пајић.

Сандра Пајић, учитељица у продуженом боравку