СПИСАК УЏБЕНИКА

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2024/25. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

Списак уџбеника за први разред

 

Српски језик – Нови Логос

“Реч по реч“, Читанка за српски језик, – Станковић Шошо Н, Костић М.

Буквар за први разред основне школе, – Милић Д, Митић Т.

Наставни листови уз Буквар – Милић Д, Митић Т.

 

Математика – Клет

Математика 1, уџбеник за први разред – Небојша Икодиновић,Сандра Пајић

 

Свет око нас – Нови Логос

Свет око нас1, уџбеник за први разред основне школе – Стокановић Љ, Лукић Г, Субаков Симић Г.

Свет око нас 1, радна свеска за први разред основне школе – Стокановић Љ, Лукић Г, Субаков Симић Г.

 

Музичка култура – Нови Логос

Музичка култура 1, уџбеник из музичке културе за први разред + CD, – Михајловић Бокан Д., Ињац М.

 

Ликовно –  Нови Логос

Ликовна култура 1, уџбеник из ликовне културе за први разред, – Мићић М, Мићић Г.

Дигитални свет- Нови Логос

 

Дигитални свет – Нови Логос 

Дигитални свет 1, уџбеник за први разред основне школе – Анђелковић Н, Калафатић Б, Ињац М.

 

Енглески језик – „ФРЕСКА”

SMILES 1,енглески језик  за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком – Jenny Doolеy

 

Списак уџбеника за други разред

 

Српски језик – Нови Логос

Читанка “Уз речи растемо“ – Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

Граматика „Дар речи“ – Јелена Срдић 

Радна свеска – Др Наташа Станковић Шошо, Jелена Срдић

Латиница, радни уџбеник –  Душка Милић, Татјана Митић 

 

Математика – Нови Логос

Уџбеник,Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Наставни листови, Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић 

 

Свет око нас- Нови Логос

Уџбеник – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић 

Радна свеска – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

 

Музичка култура– Нови Логос

Уџбеник + 2CD-а, Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Ликовна култура- Нови Логос

Уџбеник – Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Енглески језик – Фреска

Smiles 2, енглески језик за други разред основне школе (уџбеник, радна свеска и компакт диск) – Jenny Dooley

 

Дигитални свет – Едука

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић

 

Грађанско васпитање – БИГЗ

Грађански васпитање 2, радна свеска за други разред основне школе – Марија Трифуновић Паул, Гордана Гајин Цветскоски

 

Списак уџбеника за трећи разред

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Анријана Шикл Ерски

„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Андријана Шикл Ерски

 

Ликовно – Нови Логос

Уџбеник – мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Математика – Нови Логос

Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

„Математика 3”, наставни листови из математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

 

Музичко – Нови Логос

Уџбеник (додатни материјал и 2 цд-а) – мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Српски језик – Нови Логос

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе – Јелена Срдић

„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић

 

Енглески – Фреска

Smiles 3, енглески језик за трећи разред основне школе (уџбеник, радна свеска и компакт диск) – Jenny Dooley

 

Дигитални свет – Нови Логос

Дигитални свет 3, уџбеник за трећи разред основне школе – Јелена Батањац, Марина Ињац

 

Списак уџбеника за четврти разред

 

Математика – Нови Логос

„Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе(из четири дела)- Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

 

Ликовно – Нови Логос

„Ликовна култура 4”, уџбеник ликовне културе за четврти разред основне школе – Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Музичко – Нови Логос

„Чаробни свет музике”, музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 4”, уџбеник за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Ивана Петровић, Иван Матејић

„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић

 

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи 4”, читанка за четврти разред основне школе- Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

„Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе – Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић

 

Енглески – Фреска

„Smiles 4“ , Express Publishing– (комплет: уџбеник и радна свеска) 

 

Дигитални свет – Нови Логос

Дигитални свет 4, уџбеник за трећи разред основне школе – Марина Ињац

 

Списак уџбеника за пети разред

 

Српски језик – Бигз

Читанка 5 – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Граматика 5 „С речи на дела“ – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Ива Златић

Радна свеска 5 – Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, Зорана Бошковић,     Милан Шиповац

 

Математика – Клет

Математика 5– уџбеник за пети разред основне школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе – Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

 

Географија – Нови Логос

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе – Марко Јоксимовић

 

Историја – Клет

Историја 5 – Никола Топаловић, Перo Јелић

 

Биологија – БИГЗ

Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе – Дејан Бошковић

Радна свеска уз уџбеник за 5.разред – Дејан Бошковић, Бојана Молнар, Наташа Томашевић Коларов

 

Информатика и рачунарство – Едука

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-уза пети разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

 

Техника и технологија – Едука

Техника и технологијаза пети разред основне школе, (уџбеник и комплет за конструкторско моделовање) – Зоран Д. Лапчевић 

Музичка култура – Нови Логос

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе – Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Акрополо д.о.о. у сарадњи са домаћом кућом Pearson (Енглеска)

Wider World 1, Second Edition ‒ (Students̕ Book) уџбеник  са е-уџбеником и онлајн вежбама  Graham Fruen, Sandy Zervas

Wider World 1, Second Edition ‒ (Workbook) радна свеска са додатим онлајн домаћим задацима и активносима –  Jennifer Heat 

 

Немачки језик – Klett

MAGNET neu 1 ,

немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) – Ђорђо Мота, Весна Николовски

 

Ликовна култура – Klett

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред ликовне културе – Сања Филиповић

 

Списак уџбеника за шести разред

 

Српски језик – БИГЗ

С речи на дела“, Читанка за шести разред основне школе  –  Валентина Хамовић, Марија Слобода 

Граматика 6, С речи на дела – Јасмина Станковић, Светлана Стевановић , Јоле Булатовић

Радна свеска 6, С речи на дела – Јасмина Станковић, Светлана Стевановић,Јоле Булатовић, Марија Слобода

 

Математика – Klett

Уџбеник за шести разред основне школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Збирка задатака за шести разред основне школе – Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

 

Географија – Клетт

Уџбеник географије за шести разред основне школе –  Тања Плазинић

 

Историја – Клетт

Уџбеник историје за шести разред основне школе  –  Пера Јелић, Никола Топаловић

 

Биологија – БИГЗ

Уџбеник из биологије за шести разред основне школе – Дејан Бошковић

Радна свеска за шести разред основне школе – Дејан Бошковић, Бојана Молнар

 

Физика – Klett

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе (шесто измењено издање) – Марина Радојевић

Физика 6, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе (шесто измењено издање) – Марина Радојевић

 

Техника и технологија – Едука

Уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање) –  Зоран Д. Лапчевић

 

Ликовна кутура – Klett

Уџбеник ликовне културе за шести разред основне школе – Сања Филиповић

 

Информатика и рачунарство – Klett

Уџбеник информатике и рачунарства за шести разред основне школе – Светлана Мандић

 

Музичка култура – Нови Логос

Уџбеник музичке културе за шести разред основне школе– Мр Александра Паладин, Мр Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Acronolo у сарадњи са издавачком кућом PEARSON

Уџбеник и радна свеска из енглеског језика за шести разред основне школе Wider World 2 – Carolyn Barraclough, Bob Hastings sa Eliyabeth Sharman i Jennifer Heath

 

Немачки језик  – Klett

Уџбеник немачког језика за шести разред основне школе Magnet neu 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

Радна свеска немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

 

Списак уџбеника за седми разред

 

Биологија – Нови Логос

Биологија 7, за седми разред основне школе (први и други део) – Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Математика – Герундијум

Математика за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

Техника и технологија – Едука

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе – Зоран Д. Лапчевић

Физика – Клет

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе – Марина Радојевић

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским  важбама за седми разред основне школе – 

Марина Радојевић

Географија – Нови Логос

„Географија 7”, уџбеник за седми разред основне школе –Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Хемија – Герундијум

Хемија за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

Историја – Фреска

„Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе, С.Рајић, Д. Леовац

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Информатика и рачунарство – Клет

Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред основне школе –  Светлана Мандић

Српски језик – БИГЗ

Читанка 7, српски језик и књижевност за седми разред основне школе – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

„С речи на дела 7“, граматика српског језика за седми разред основне школе – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

Енглески – Фреска

Right on 3, енглески језик за седми разред основне школе седма година учења; уџбенички компет (уџбеник, радна свеска, три компакт диска) – Jenny Dooley

Ликовна култура – Клет

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе – Сања Филиповић

Немачки – Клет

Магнет neu 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – Ђорђо Мото, Весна Николовски

 

Списак уџбеника за осми разред

 

Географија – Нови Логос

„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Српски језик – Бигз

Читанка – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Граматика „С речи на дело“ – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

Историја – Нови Логос

„Историја 8”, уџбеник за осми разред основне школе -Ратомир Милкић, Ивана Петровић

Техника и технологија – Едука

Техника и технологија 8 за осми разред основне школе – Зоран Д. Лапчевић

Физика – Клет

Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе – Марина Радојевић

Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе – Марина Радојевић

Информатика и рачунарство – Едука

„Информатика и рачунарство “ уџбеник за осми разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Дарко Крсмановић, Милош Бајчетић 

Биологија – БИГЗ

Уџбеник за 8.разред – Дејан Бошковић

Радна свеска уз уџбеник за 8.разред – Дејан Бошковић, Бојана Молнар

Математика – Герундијум

Математика за 8. разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Веселинка Милетић, Александра Росић

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Хемија – Герундијум

Хемија 8.,уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе –  Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордана Гајић,  Снежана Каламковић

Енглески језик – Фреска

„Right on 4“, Express Publishing – Jenny Dooley (комплет: уџбеник и радна свеска)

Немачки језик – Клет

„Magnet neu 4“, (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД који прати уџбеник и радну свеску)– Ђорђо Мото, Весна Николовски

Ликовна култура – Клет

Ликовна култура 8, уџбеник за ликовну културу за осми разред основне школе –Сања Филиповић

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2023/24. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

Списак уџбеника за први разред

 

Српски језик – Нови Логос

“Реч по реч“, Читанка за српски језик, – Станковић Шошо Н, Костић М.

Буквар за први разред основне школе, – Милић Д, Митић Т.

Наставни листови уз Буквар – Милић Д, Митић Т.

 

Математика – Клет

Математика 1, уџбеник за први разред – Небојша Икодиновић,Сандра Пајић

 

Свет око нас – Нови Логос

Свет око нас1, уџбеник за први разред основне школе – Стокановић Љ, Лукић Г, Субаков Симић Г.

Свет око нас 1, радна свеска за први разред основне школе – Стокановић Љ, Лукић Г, Субаков Симић Г.

 

Музичка култура – Нови Логос

Музичка култура 1, уџбеник из музичке културе за први разред + CD, – Михајловић Бокан Д., Ињац М.

 

Ликовно –  Нови Логос

Ликовна култура 1, уџбеник из ликовне културе за први разред, – Мићић М, Мићић Г.

Дигитални свет- Нови Логос

 

Дигитални свет – Нови Логос 

Дигитални свет 1, уџбеник за први разред основне школе – Анђелковић Н, Калафатић Б, Ињац М.

 

Енглески језик – „ФРЕСКА”

SMILES 1,енглески језик  за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком – Jenny Doolеy

 

Списак уџбеника за други разред

 

Српски језик – Нови Логос

Читанка “Уз речи растемо“ – Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

Граматика „Дар речи“ – Јелена Срдић 

Радна свеска – Др Наташа Станковић Шошо, Jелена Срдић

Латиница, радни уџбеник –  Душка Милић, Татјана Митић 

 

Математика – Нови Логос

Уџбеник,Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Наставни листови, Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић 

 

Свет око нас- Нови Логос

Уџбеник – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић 

Радна свеска – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

 

Музичка култура– Нови Логос

Уџбеник + 2CD-а, Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Ликовна култура- Нови Логос

Уџбеник – Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Енглески језик – Фреска

Smiles 2, енглески језик за други разред основне школе (уџбеник, радна свеска и компакт диск) – Jenny Dooley

 

Дигитални свет – Логос

За други разред основне школе – Наташа Анђелковић, Биљана Калафатић, Марина Ињац

 

Списак уџбеника за трећи разред

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Анријана Шикл Ерски

„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Андријана Шикл Ерски

 

Ликовно – Нови Логос

Уџбеник – мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Математика – Нови Логос

Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

„Математика 3”, наставни листови из математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

 

Музичко – Нови Логос

Уџбеник (додатни материјал и 2 цд-а) – мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Српски језик – Нови Логос

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе – Јелена Срдић

„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић

 

Енглески – Фреска

Smiles 3, енглески језик за трећи разред основне школе (уџбеник, радна свеска и компакт диск) – Jenny Dooley

 

Дигитални свет – Нови Логос

Дигитални свет 3, уџбеник за трећи разред основне школе – Јелена Батањац, Марина Ињац

 

Списак уџбеника за четврти разред

 

Математика – Нови Логос

„Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе(из четири дела)- Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

 

Ликовно – Нови Логос

„Ликовна култура 4”, уџбеник ликовне културе за четврти разред основне школе – Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Музичко – Нови Логос

„Чаробни свет музике”, музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 4”, уџбеник за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Ивана Петровић, Иван Матејић

„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић

 

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи 4”, читанка за четврти разред основне школе- Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

„Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе – Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић

 

Енглески – Фреска

„Smiles 4“ , Express Publishing– (комплет: уџбеник и радна свеска) 

 

Списак уџбеника за пети разред

 

Српски језик – Бигз

Читанка 5 – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Граматика 5 „С речи на дела“ – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Ива Златић

Радна свеска 5 – Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, Зорана Бошковић,     Милан Шиповац

 

Математика – Клет

Математика 5– уџбеник за пети разред основне школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе – Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

 

Географија – Нови Логос

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе – Марко Јоксимовић

 

Историја – Клет

Историја 5 – Никола Топаловић, Перo Јелић

 

Биологија – БИГЗ

Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе – Дејан Бошковић

 

Информатика и рачунарство – Едука

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-уза пети разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

 

Техника и технологија – Едука

Техника и технологијаза пети разред основне школе, (уџбеник и комплет за конструкторско моделовање) – Зоран Д. Лапчевић 

Музичка култура – Нови Логос

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе – Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Акрополо д.о.о. у сарадњи са домаћом кућом Pearson (Енглеска)

Wider World 1, Second Edition ‒ (Students̕ Book) уџбеник  са е-уџбеником и онлајн вежбама  Graham Fruen, Sandy Zervas

Wider World 1, Second Edition ‒ (Workbook) радна свеска са додатим онлајн домаћим задацима и активносима –  Jennifer Heat 

 

Немачки језик – Klett

MAGNET neu 1 ,

немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) – Ђорђо Мота, Весна Николовски

 

Ликовна култура – Klett

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред ликовне културе – Сања Филиповић

 

Списак уџбеника за шести разред

 

Српски језик – Klett

Извор“, Читанка за шести разред основне школе  –  Зона Микаљ, Зорица Несторовић

Граматика 6, српски језик и књижевност за шести разред основне школе – Весна Ломпар

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик и књижевност за шести разред –  Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар

 

Математика – Герундијум

Уџбеник за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић

Збирка задатака за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

 

Географија – Нови Логос

Уџбеник географије за шести разред основне школе –  Невена Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

 

Историја – Нови Логос

Уџбеник историје за шести разред основне школе  –  Др Душко Лопандић, Ивана Петровић

 

Биологија – Klett

Уџбеник биологије за шести разред основне школе – Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела Радивојевић, Драгана Нешић

 

Физика – Klett

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

Физика 6, Збирка задатакаса лабораторијским вежбама за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

 

Техника и технологија – Klett

Уџбеник технике и технологије за шести разред основне школе – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

Материјал за конструкторско моделовање – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

 

Ликовна кутура – Klett

Уџбеник ликовне културе за шести разред основне школе – Сања Филиповић

 

Информатика и рачунарство – Klett

Уџбеник информатике и рачунарства за шести разред основне школе – Светлана Мандић

 

Музичка култура – Нови Логос

Уџбеник музичке културе за шести разред основне школе 2019.– Мр Александра Паладин, Мр Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Фреска

Уџбеник енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2 –  Jenny Dooley

Радна свеска енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2  –  Jenny Dooley

 

Немачки језик  – Klett

Уџбеник немачког језика за шести разред основне школе Magnet neu 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

Радна свеска немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

 

Списак уџбеника за седми разред

 

Биологија – Нови Логос

Биологија 7, за седми разред основне школе (први и други део) – Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Математика – Герундијум

Математика за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

Техника и технологија – Едука

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе – Зоран Д. Лапчевић

Физика – Клет

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе – Марина Радојевић

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским  важбама за седми разред основне школе – 

Марина Радојевић

Географија – Нови Логос

„Географија 7”, уџбеник за седми разред основне школе –Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Хемија – Герундијум

Хемија за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

Историја – Фреска

„Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе, С.Рајић, Д. Леовац

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Информатика и рачунарство – Клет

Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред основне школе –  Светлана Мандић

Српски језик – БИГЗ

Читанка 7, српски језик и књижевност за седми разред основне школе – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

„С речи на дела 7“, граматика српског језика за седми разред основне школе – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

Енглески – Фреска

Right on 3, енглески језик за седми разред основне школе седма година учења; уџбенички компет (уџбеник, радна свеска, три компакт диска) – Jenny Dooley

Ликовна култура – Клет

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе – Сања Филиповић

Немачки – Клет

Магнет neu 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – Ђорђо Мото, Весна Николовски

 

Списак уџбеника за осми разред

 

Географија – Нови Логос

„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Српски језик – Бигз

Читанка – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Граматика „С речи на дело“ – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

Историја – Нови Логос

„Историја 8”, уџбеник за осми разред основне школе -Ратомир Милкић, Ивана Петровић

Техника и технологија – Едука

Техника и технологија 8 за осми разред основне школе – Зоран Д. Лапчевић

Физика – Клет

Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе – Марина Радојевић

Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе – Марина Радојевић

Информатика и рачунарство – Едука

„Информатика и рачунарство “ уџбеник за осми разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Дарко Крсмановић, Милош Бајчетић 

Биологија – БИГЗ

Уџбеник за 8.разред – Дејан Бошковић

Математика – Герундијум

Математика за 8. разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Веселинка Милетић, Александра Росић

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Хемија – Герундијум

Хемија 8.,уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе –  Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордана Гајић,  Снежана Каламковић

Енглески језик – Фреска

„Right on 4“, Express Publishing – Jenny Dooley (комплет: уџбеник и радна свеска)

Немачки језик – Клет

„Magnet neu 4“, (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД који прати уџбеник и радну свеску)– Ђорђо Мото, Весна Николовски

Ликовна култура – Клет

Ликовна култура 8, уџбеник за ликовну културу за осми разред основне школе –Сања Филиповић

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2022/23. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

 

Списак уџбеника за први разред

 

Српски језик–Нови Логос

Буквар за први разред основне школе – Душка Милић, Татјана Митић

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе – Душка Милић, Татјана Митић

Читанка „Реч по реч“за први разред основне школе – Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

 

Математика – Нови Логос

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе – Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић

 

Свет око нас – Нови Логос

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – ЉиљаСтокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић

 

Музичка култура – Нови Логос

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе – Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац

 

Ликовно – Нови Логос

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе – Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Енглески језик – „ФРЕСКА”

SMILES 1,енглески језик  за први разред основне школе;уџбеник са електронским додатком – JennyDooly

 

Дигитални свет – Логос

За први разред основне школе – Наташа Анђелковић, Биљана Калафатић, Марина Ињац

 

Списак уџбеника за други разред

 

Српски језик – Нови Логос

Читанка “Уз речи растемо“ – Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

Граматика „Дар речи“ – Јелена Срдић

Радна свеска – Др Наташа Станковић Шошо, Jелена Срдић

Латиница, радни уџбеник –  Душка Милић, Татјана Митић

 

Математика – Нови Логос

Уџбеник,Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Наставни листови, Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

 

Свет око нас- Нови Логос

Уџбеник – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

Радна свеска – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

 

Музичка култураНови Логос

Уџбеник + 2CD-а, Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Ликовна култура- Нови Логос

Уџбеник – Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Енглески језик – Фреска

Smiles 2, енглески језик за други разред основне школе (уџбеник, радна свеска и компакт диск) – Jenny Dooley

 

Дигитални свет – Логос

За други разред основне школе – Наташа Анђелковић, Биљана Калафатић, Марина Ињац

 

Списак уџбеника за трећи разред

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Анријана Шикл Ерски

„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Андријана Шикл Ерски

 

Ликовно – Нови Логос

Уџбеник – мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Математика – Нови Логос

Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

„Математика 3”, наставни листови из математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

 

Музичко – Нови Логос

Уџбеник (додатни материјал и 2 цд-а) – мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Српски језик – Нови Логос

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе – Јелена Срдић

„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић

 

Енглески – Фреска

Smiles 3, енглески језик за трећи разред основне школе (уџбеник, радна свеска и компакт диск) – Jenny Dooley

 

 

Списак уџбеника за четврти разред

 

Математика – Нови Логос

„Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе(из четири дела)- Сенка Тахировић,Ива Иванчевић

 

Ликовно – Нови Логос

„Ликовна култура 4”, уџбеник ликовне културе за четврти разред основне школе – Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Музичко – Нови Логос

„Чаробни свет музике”, музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 4”, уџбеник за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Ивана Петровић, Иван Матејић

„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић

 

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи 4”, читанка за четврти разред основне школе- Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

„Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе – Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић

 

Енглески – Фреска

„Smiles 4“, Express Publishing– (комплет: уџбеник и радна свеска)

 

Списак уџбеника за пети разред

 

Српски језик – Нови Логос

„Уметност речи“,читанка за пети разред основнешколе – Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић

„Дар речи“,граматика за пети разред основне школе – Јелена Срдић

Радна свескауз уџбенички комплет српског језика и књижевности – Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић,Јелена Срдић

 

Математика– Герундијум

Математика за пети разред основне школе – др Синиша Јешић, Александра Росић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе – др Синиша Јешић

Јасна Благојевић, Александра Росић

 

Географија – Вулкан

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе – Мр Јелена Поповић

 

Историја – Фреска

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе -Данијела Стефановић,Снежана Ферјанчић,Зорица Недељковић

 

Биологија – Нови логос

Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе – Гордана Субаков Симић,Марина Дрндарски

 

Информатика и рачунарство – Едука

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-уза пети разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

 

Техника и технологија – Klett

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак) – Ненад Стаменовић,Алекса Вучићевић

Музичка култура – Нови логос

Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе – Александра Пладин,Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Фреска

RIGHT ON! ‒ енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а) – JennyDooly

 

Немачки језик – Klett

MAGNET 1 ,

немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) – Ђорђо Мота, Весна Николовски

 

Ликовна култура– Klett

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред ликовне културе – Сања Филиповић

 

Списак уџбеника за шести разред

 

Српски језик – Klett

Извор“, Читанка за шести разред основне школе  –  Зона Микаљ, Зорица Несторовић

Граматика 6, српски језик и књижевност за шести разред основне школе – Весна Ломпар

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик и књижевност за шести разред –  Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар

 

Математика – Герундијум

Уџбеник за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић

Збирка задатака за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

 

Географија – Нови Логос

Уџбеник географије за шести разред основне школе –  Невена Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

 

Историја – Нови Логос

Уџбеник историје за шести разред основне школе  –  Др Душко Лопандић, Ивана Петровић

 

Биологија – Klett

Уџбеник биологије за шести разред основне школе – Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела Радивојевић, Драгана Нешић

 

Физика – Klett

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

Физика 6, Збирка задатакаса лабораторијским вежбама за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

 

Техника и технологија – Klett

Уџбеник технике и технологије за шести разред основне школе – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

Материјал за конструкторско моделовање – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

 

 

Ликовна кутура – Klett

Уџбеник ликовне културе за шести разред основне школе – Сања Филиповић

 

Информатика и рачунарство – Klett

Уџбеник информатике и рачунарства за шести разред основне школе – Светлана Мандић

 

Музичка култура – Нови Логос

Уџбеник музичке културе за шести разред основне школе 2019.– Мр Александра Паладин, Мр Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Фреска

Уџбеник енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2 –  Jenny Dooley

Радна свеска енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2  –  Jenny Dooley

 

Немачки језик  – Klett

Уџбеник немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

Радна свеска немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

 

Списак уџбеника за седми разред

 

Биологија – Нови Логос

Биологија 7, за седми разред основне школе (први и други део) – Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Математика – Герундијум

Математика за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

Техника и технологија –Клет

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање) – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Физика – Клет

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе – Марина Радојевић

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским  важбама за седми разред основне школе –

Марина Радојевић

Географија – Нови Логос

„Географија 7”, уџбеник за седми разред основне школе –Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Хемија – Герундијум

Хемија за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

Историја – Фреска

„Историја”, уџбеник за седми разред основне школе, С.Рајић, Д. Леовац

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Информатика и рачунарство – Клет

Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред основне школе –  Светлана Мандић

Српски језик – БИГЗ

Читанка 7, српски језик и књижевност за седми разред основне школе – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

„С речи на дела 7“, граматика српског језика за седми разред основне школе – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

Енглески – Фреска

Right on 3, енглески језик за седми разред основне школе седма година учења; уџбенички компет (уџбеник, радна свеска, три компакт диска) – Jenny Dooley

Ликовна култура – Клет

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе – Сања Филиповић

Немачки – Клет

Магнет neu3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – Ђорђо Мото, Весна Николовски

 

 Списак уџбеника за осми разред

 

Географија – Логос

„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Српски језик – Бигз

Читанка – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Граматика „С речи на дело“ – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

Историја – Нови Логос

„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе -Ратомир Милкић, Ивана Петровић

Техника и технологија – Клет

„Техника и технологија за 8.разред основне школе“ (компелт: уџбеник и комплет за конструкторско моделовање) – Алекса Вучићевић, Ненад Стаменић

Физика – Клет

Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе – Марина Радојевић

Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе – Марина Радојевић

Информатика – Едука

„Информатика и рачунарство “ уџбеник за осми разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Дарко Крсмановић, Милош Бајчетић

Биологија – БИГЗ

Уџбеник за 8.разред – Дејан Бошковић

Математика – Герундијум

Математика за 8. разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Веселинка Милетић, Александра Росић

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Хемија – Герундијум

Хемија 8.,уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе –  Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордана Гајић,  Снежана Каламковић

Енглески језик – Фреска

„Right on 4“, Express Publishing – Jenny Dooley (комплет: уџбеник и радна свеска)

Немачки језик – Клет

„Magnet neu 4“, (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД који прати уџбеник и радну свеску)– Ђорђо Мото, Весна Николовски

Ликовна култура – Клет

Ликовна култура 8, уџбеник за ликовну културу за осми разред основне школе –Сања Филиповић

 

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2020/21. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

ПРВИ РАЗРЕД

Списак уџбеника за први разред

Српски језик – Нови Логос

Буквар за први разред основне школе – Душка Милић, Татјана Митић

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе – Душка Милић, Татјана Митић

Читанка „Реч по реч“за први разред основне школе – Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

 

Математика – Нови Логос

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе – Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

 

Свет око нас – Нови Логос

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

 

Музичка култура – Нови Логос

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Ликовно – Нови Логос

Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе – Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Енглески језик – „ФРЕСКА”

SMILES 1,енглески језик  за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком – JennyDooly

 

 

 

Списак уџбеника за други разред

 

 

Српски језик – Нови Логос

Читанка “Уз речи растемо“ – Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

Граматика „Дар речи“ – Јелена Срдић

Радна свеска – Др Наташа Станковић Шошо, Jелена Срдић

Латиница, радни уџбеник –  Душка Милић, Татјана Митић

 

Математика – Нови Логос

Уџбеник,Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Наставни листови, Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

 

Свет око нас- Нови Логос

Уџбеник – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

Радна свеска – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

 

Музичка култураНови Логос

Уџбеник + 2CD-а, Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Ликовна култура- Нови Логос

Уџбеник – Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Енглески језик – Фреска

Smiles 2, енглески језик за други разред основне школе (уџбеник, радна свеска и компакт диск) – Jenny Dooley

 

 

 

Списак уџбеника за трећи разред

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Анријана Шикл Ерски

„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Андријана Шикл Ерски

 

Ликовно – Нови Логос

Уџбеник – мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Математика – Нови Логос

Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

„Математика 3”, радна свеска из математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

 

Музичко – Нови Логос

Уџбеник (додатни материјал и 2 цд-а) – мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

Српски језик – Нови Логос

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе – Јелена Срдић

„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић

 

Енглески – Фреска

Smiles 3, енглески језик за трећи разред основне школе (уџбеник, радна свеска и компакт диск) – Jenny Dooley

 

 

 

Списак уџбеника за четврти разред

 

 

Математика – Нови Логос

„Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе- Сенка Тахировић

„Математика 4”, радна свеска из мтематикe за четврти разред основне школе – Сенка Тахировић, Момчило Степановић

 

Ликовно – Нови Логос

„Ликовна култура 4”, уџбеник ликовне културе за четврти разред основне школе – Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

Музичко – Клет

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе – Гордана Илић

„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред основне школе – Гордана Илић

 

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 4”, уџбеник с тематским атласом за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић

„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић

 

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе- Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

„Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе – Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић, Соња Чабрић

 

Енглески – Клет

Playway to English 4. – убеник – Г.Гернгрос, Х.Пухта, В.Брковић

Playway to English 4. – радна свеска– Г.Гернгрос, Х.Пухта, В.Брковић

 

 

 

Списак уџбеника за пети разред

 

Српски језик – Нови Логос

„Уметност речи“,читанка за пети разред основне школе – Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

„Дар речи“,граматика за пети разред основне школе – Јелена Срдић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности – Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

 

Математика – Герундијум

Математика за пети разред основне школе – др Синиша Јешић, Александра Росић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе – др Синиша Јешић

Јасна Благојевић, Александра Росић

 

Географија – Вулкан

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе – Мр Јелена Поповић

 

Историја – Фреска

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе – Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић

 

Биологија – Нови логос

Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе – Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

 

Информатика и рачунарство – Едука

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-уза пети разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

 

Техника и технологија – Klett

Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак) – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Музичка култура – Нови логос

Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе – Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Фреска

RIGHT ON! ‒ енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а) – JennyDooly

 

Немачки језик – Klett

MAGNET 1 ,

немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) – Ђорђо Мота, Весна Николовски

 

Ликовна култура – Klett

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред ликовне културе – Сања Филиповић

 

Списак уџбеника за шести разред

 

 

Српски језик – Klett

Извор“, Читанка за шести разред основне школе  –  Зона Микаљ, Зорица Несторовић

Граматика 6, српски језик и књижевност за шести разред основне школе – Весна Ломпар

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик и књижевност за шести разред –  Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар

 

Математика – Герундијум

Уџбеник за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић

Збирка задатака за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

 

Географија – Нови Логос

Уџбеник географије за шести разред основне школе –  Невена Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

 

Историја – Нови Логос

Уџбеник историје за шести разред основне школе  –  Др Душко Лопандић, Ивана Петровић

 

Биологија – Klett

Уџбеник биологије за шести разред основне школе – Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела Радивојевић, Драгана Нешић

 

Физика – Klett

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

Физика 6, Збирка задатакаса лабораторијским вежбама за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

 

Техника и технологија – Klett

Уџбеник технике и технологије за шести разред основне школе – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

 

Ликовна кутура – Klett

Уџбеник ликовне културе за шести разред основне школе – Сања Филиповић

 

Информатика и рачунарство – Klett

Уџбеник информатике и рачунарства за шести разред основне школе – Светлана Мандић

 

Музичка култура – Нови Логос

Уџбеник музичке културе за шести разред основне школе 2019.– Мр Александра Паладин, Мр Драгана Михајловић Бокан

 

Енглески језик – Фреска

Уџбеник енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2 –  Jenny Dooley

Радна свеска енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2  –  Jenny Dooley

 

Немачки језик  – Klett

Уџбеник немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

Радна свеска немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

 

 

Списак уџбеника за седми разред

 

Биологија – Нови Логос

Биологија 7, за седми разред основне школе (први и други део) – Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Математика – Герундијум

Математика за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

Техника и технологија –Клет

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање) – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Физика – Клет

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе – Марина Радојевић

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским  важбама за седми разред основне школе –

Марина Радојевић

Географија – Нови Логос

„Географија 7”, уџбеник за седми разред основне школе –Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Хемија – Герундијум

Хемија за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

Историја – Нови Логос

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе – Чедомир Антић, Мања Милиновић

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Информатика и рачунарство – Клет

Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред основне школе –  Светлана Мандић

Српски језик – БИГЗ

Читанка 7, српски језик и књижевност за седми разред основне школе – Зорана Бошковић, Милан Шиповац

„С речи на дела 7“, граматика српског језика за седми разред основне школе – Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

Енглески – Фреска

Right on 3, енглески језик за седми разред основне школе седма година учења; уџбенички компет (уџбеник, радна свеска, три компакт диска) – Jenny Dooley

Ликовна култура – Клет

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе – Сања Филиповић

Немачки – Клет

Магнет neu3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – Ђорђо Мото, Весна Николовски

 

Списак уџбеника за осми разред

 

Географија – Клет

„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Српски језик – Клет

„Речи мудпости”, читанка за осми разред основне школе – Зорица Несторовић, Златко Грушановић

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе – Весна Ломпар

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе – Весна Ломпар, Зорица Несторовић

Историја – Клет

„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе – Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић

ТИО – Клет

„Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Техничко и информатичко образовање 8”, радна свеска за осми разред основне школе –  Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

„Техничко и информатичко образовање 8”, материјали за конструкторско моделовање – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Физика – Сазнање

Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе – Мићо м. Митровић

Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе –

Мићо М. Митровић

Информатика – БИГЗ

Информатика и рачунарство 8, уџбеник -Никола Клем, Небојша Лазовић

Биологија – Герундијум

Биологија 8, за 8. разред основне школе – Верица Матановић, Милица Станковић

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе – Славица Нинковић

Математика – Герундијум

Математика за 8. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Хемија – Герундијум

Хемија за 8. разред основне школе – др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана Каламковић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе – др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана Каламковић

Енглески језик – ДАТА СТАТУС

To The Top4 – H.Q.Mirchell

To The Top4, радна свеска – H.Q.Mirchell

Немачки језик – Клет

Магнет 4, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

Магнет 4, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

Ликовна култура – Клет

Ликовна култура 8, уџбеник за ликовну културу за осми разред основне школе –Сања Филиповић

 

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2019/20. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик

  „НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе; Душка Милић,Татјана Митић
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе; Душка Милић,Татјана Митић
Читанка „Реч по реч“за први разред основне школе; Наташа Станковић Шошо,Маја Костић

Математика

„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић

Свет око нас

„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ЉиљаСтокановић,Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

Музичка култура

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1,уџбеник  за први разред основне школе; Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац

Ликовна култура

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;ћирилица Милутин Мићић,Гордана Мићић

Енглески језик

„ФРЕСКА” SMILES 1,енглески језик  за први разред основне школе;уџбеник са електронским додатком Jenny Dooly

Списак уџбеника за други разред за школску 2019/2020. годину

Издавач – Нови логос

Српски језик

Читанка “Уз речи растемо“, Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

Граматика „Дар речи“,Јелена Срдић

Радна свеска, Др Наташа Станковић Шошо, Jелена Срдић

Латиница – радни уџбеник, Душка Милић, Татјана Митић

Математика

Уџбеник,Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Наставни листови, Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Свет око нас

Уџбеник, Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

Радна свеска,Љиља Стокановић, Гордана Лукић, др Гордана Субаков Симић

Музичка култура

Уџбеник + 2CD-а, Мр Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

Ликовна култура

Уџбеник, Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић

Енглески језик – Acronolo Pearson

Our Discovery Island 1

Уџбеник и радна свеска  – Linette Ansel Erocak, Janne Perrett

III РАЗРЕД

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Маријана Шикл Ерски

„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе – Марина Мунитлак , Андријана Шикл Ерски, Албина Холод

Ликовно – Клет

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи разред основне школе – Невена Хаџи Јованчић

Математика – Нови Логос

Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

„Математика 3”, радна свеска из математике за трећи разред основне школе – Сенка Тахировић, Ива Иванчевић

Музичко – Клет

„Чаробни свет музике 3”, музичка култура за трећи разред основне школе -Гордана Илић

Српски језик – Нови логос

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе – Јелена Срдић

„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић

Енглески – Акроноло

Our Discovery Island Starter, уџбеник за енглески језик за 3.разред основне школе – Sagrario Salaberri

Our Discovery Island Starter, радна свеска за енглески језик за 3.разред основне школе – Sagrario Salaberri

IV РАЗРЕД

Математика – Нови Логос

„Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе- Сенка Тахировић

„Математика 4”, радна свеска из мтематикe за четврти разред основне школе – Сенка Тахировић, Момчило Степановић

Ликовно – Нови Логос

„Ликовна култура 4”, уџбеник ликовне културе за четврти разред основне школе – Милутин Мићић, Гордана Мићић

Музичко – Клет

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе – Гордана Илић

„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред основне школе – Гордана Илић

Природа и друштво – Нови Логос

„Природа и друштво 4”, уџбеник с тематским атласом за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић

„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе- Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

„Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе – Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе – Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић, Соња Чабрић

Енглески – Клет

Playway to English 4. – убеник – Г.Гернгрос, Х.Пухта, В.Брковић

Playway to English 4. – радна свеска– Г.Гернгрос, Х.Пухта, В.Брковић

V РАЗРЕД

Српски језик

„НОВИ ЛОГОС” Уметност речи,читанка за пети разред основне школе Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић
Дар речи,граматика за пети разред основне школе; Јелена Срдић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности; Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић,

Јелена Срдић

Математика

„ГЕРУНДИЈУМ” Математика за пети разред основне школе;ћирилица др Синиша Јешић,Александра Росић,

Јасна Благојевић

Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;ћирилица др Синиша ЈешићЈасна Благојевић,

Александра Росић,

Географија

„НАША КУЋА ЗНАЊА” Географија,уџбеник за пети разред основне школе; Јелена Поповић

Историја

„ФРЕСКА” Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; Данијела Стефановић,Снежана Ферјанчић,

Зорица Недељковић

Биологија

„НОВИ ЛОГОС” Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе; Гордана Субаков Симић,Марина Дрндарски

Информатика и рачунарство

„EДУКА” Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-уза пети разред основне школе Катарина Алексић,Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

Техника и технологија

„KLETT” Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);ћирилица Ненад Стаменовић,Алекса Вучићевић

Музичка култура

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе;ћирилица Александра Пладин,Драгана Михајловић Бокан

Енглески језик

„ФРЕСКА” RIGHT ON! ‒ енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а) JennyDooly

Немачки језик

„KLETT” MAGNET 1 ,немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Ђорђо Мота,Весна Николовски

УЏБЕНИЦИ ЗА 6. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОД.

Српски језик – Klett

„Извор“, Читанка за шести разред основне школе  –  Зона Микаљ, Зорица Несторовић

Граматика 6, српски језик и књижевност за шести разред основне школе – Весна Ломпар

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик и књижевност за шести разред –  Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар

Математика – Герундијум

Уџбеник за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић

Збирка задатака за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

Географија – Вулкан

Уџбеник географије за шести разред основне школе –  Јелена Поповић

Историја – Нови Логос

Уџбеник историје за шести разред основне школе  –  Др Душко Лопандић, Ивана Петровић

Биологија – Klett

Уџбеник биологије за шести разред основне школе – Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела Радивојевић, Драгана Нешић

Физика – Klett

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

Физика 6, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе НОВО– Марина Радојевић

Техника и технологија – Klett

Уџбеник технике и технологије за шести разред основне школе – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

Ликовна кутура – Klett

Уџбеник ликовне културе за шести разред основне школе – Сања Филиповић

Информатика и рачунарство – Klett

Уџбеник информатике и рачунарства за шести разред основне школе – Светлана Мандић

Музичка култура – Нови Логос

Уџбеник музичке културе за шести разред основне школе 2019.– Мр Александра Паладин, Мр Драгана Михајловић Бокан

Енглески језик – Фреска

Уџбеник енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2 –  Jenny Dooley

Радна свеска енглеског језика за шести разред основне школе Right On! 2  –  Jenny Dooley

Немачки језик  – Klett

Уџбеник немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

Радна свеска немачког језика за шести разред основне школе Magnet 2 –  Ђорђо Мота,

Весна Николовски

VII РАЗРЕД

Биологија – Герундијум

Биологија 7, за 7. разред основне школе – Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић

Радна свеска из биологије 7, за 7. разред основне школе – Славица Нинковић, Томка Миљановић

Математика – Герундијум

Математика за 7. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

ТИО – Клет

„Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Техничко и информатичко образовање 7”, радна свеска за седми разред основне школе –  Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

„Техничко и информатичко образовање 7”, материјали за конструкторско моделовање – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Физика – Сазнање

Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе – Мићо м. Митровић

Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за 7. разред основне школе –

Мићо М. Митровић

Географија – Клет

„Географија 7”, уџбеник за шести разред основне школе – Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Хемија – герундијум

Хемија за 7. разред основне школе – др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе – др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Историја – БИГЗ

Историја 7, уџбеник – Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Информатика – БИГЗ

Информатика и рачунарство 7, уџбеник -Никола Клем, Небојша Лазовић

Српски језик – Клет

„Пут”, читанка за седми разред основне школе – Зорица Несторовић, Златко Грушановић

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе – Весна Ломпар

„Српски језик 7”, радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред основне школе – Весна Ломпар, Зорица Несторовић

Енглески – ДАТА СТАТУС

To The Top3– H.Q.Mirchell

To The Top3, радна свеска – H.Q.Mirchell

Немачки – Клет

Магнет 3, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

Магнет 3, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

VIII РАЗРЕД

Географија – Клет

„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Српски језик – Клет

„Речи мудпости”, читанка за осми разред основне школе – Зорица Несторовић, Златко Грушановић

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе – Весна Ломпар

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе – Весна Ломпар, Зорица Несторовић

Историја – Клет

„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе – Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић

ТИО – Клет

„Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Техничко и информатичко образовање 8”, радна свеска за осми разред основне школе –  Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

„Техничко и информатичко образовање 8”, материјали за конструкторско моделовање – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Физика – Сазнање

Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе – Мићо м. Митровић

Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе –

Мићо М. Митровић

Информатика – БИГЗ

Информатика и рачунарство 8, уџбеник -Никола Клем, Небојша Лазовић

Биологија – Герундијум

Биологија 8, за 8. разред основне школе – Верица Матановић, Милица Станковић

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе – Славица Нинковић

Математика – Герундијум

Математика за 8. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе – др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Музичко – Нови Логос

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Хемија – герундијум

Хемија за 8. разред основне школе – др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана Каламковић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе – др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана Каламковић

Енглески – ДАТА СТАТУС

To The Top4 – H.Q.Mirchell

To The Top4, радна свеска – H.Q.Mirchell

Немачки – Клет

Магнет 4, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

Магнет 4, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за прву годину учења и ЦД – Ђорђо Мото, Весна Николовски

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 1. И 5. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ  2017/18. ГОДИНУ

СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2016/17. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

 

РАЗРЕД

Свет око нас – Едука

Уџбеник са радним листовима Свет око нас (1а и 1б)

Мудрица – свет око нас 1, збирка задатака

Математика – Едука

Уџбеник са радним листовима (1а и 1б)

Српски језик – Едука

Нови Буквар са наставним листовима

Читанка

Радна свеска уз читанку са поукама

Енглески – Акроноло

II РАЗРЕД

Свет око нас – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Музичко – Нови логос

Уџбеник

Српски језик – Нови Логос

Читанка „Уз речи растемо“

Латиница

„Дар речи“ граматика

Радна свеска

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Енглески – Акроноло

III РАЗРЕД

Природа и друштво – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Ликовно – Клет

Уџбеник „Свет у мојим рукама“

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Музичко – Клет

„Чаробни свет музике“

Српски језик – Нови логос

Читанка „У свету речи“

Граматика „Дар речи“

Радна свеска

Енглески језик – Акроноло

IV РАЗРЕД

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Ликовно – Нови Логос

Уџбеник

Музичко – Клет

Уџбеник „Чаробни свет музике“

Радна нотна свеска

Природа и друштво – Нови Логос

Уџбеник са тематским атласом

Радна свеска

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи“ Читанка

„Дар речи“ граматика

Радна свеска

Енглески језик – Клет

РАЗРЕД

Географија – Клет

Уџбеник

Историја – БИГЗ

Уџбеник

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

Српски језик – Клет

Читанка „Мост“

Граматика

Радна свеска

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Енглески – ДАТА СТАТУС

Немачки – Магнет 1, Клет

VI РАЗРЕД

 

Географија – Клет

Уџбеник

Историја – Нови Логос

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Српски језик – Клет

„Корак“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Енглески  – ДАТА СТАТУС

Немачки  – Магнет 2, Клет

VII РАЗРЕД

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Географија – Клет

Уџбеник

Хемија – герундијум

Уџбеник

Лабораторијске вежбе

Историја – БИГЗ

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Српски језик – Клет

„Пут“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Енглески језик  – ДАТА СТАТУС

Немачки језик  – Магнет 3, Клет

VIII РАЗРЕД

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Географија – Клет

Уџбеник

Хемија – Герундијум

Уџбеник

Лабораторијске вежбе

Историја – Клет

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Српски језик – Клет

„Речи мудрости“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Енглески језик  – ДАТА СТАТУС

Немачки језик – Магнет 4, Клет