РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

Распоред писмених и контролних вежби за школску 2020/21. годину по броју радне недеље из школског календара

– Промене су могуће у договору са наставницима и ученицима

Услед промене школског календара и преласка на онлајн наставу на крају првог полугодишта, на седници одељењског већа 2.2. и 3.2.2020. године, урађена је корекција распореда писмених и контролних провера знања.

Распоред усвојен на почетку школске 2020/21. године