РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

Распоред писмених и контролних вежби за школску 2022/23. годину по броју радне недеље из школског календара

– Промене су могуће у договору са наставницима и ученицима

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 2022-23. године
Разред Предмет IX X XI XII I II III IV V VI
V Српски језик 6.   16.     26.   34.
Математика 10.   17.     30.     38.
Енглески језик 13.         31.
Немачки језик 35.
VI Српски језик 9.   15.     25.   33.  
Математика 9.   17.       30.   38.
Енглески језик 13.         31.  
Немачки језик   16.         35.
VII Српски језик 7.   16.     25.   33.  
Математика 10.   16.       29.   37.
Енглески језик   13.         29.    
Немачки језик     15.         35.  
VIII Српски језик 8.   15.     28.   33.
Математика 9.   17.     28.   35.
Енглески језик   13.         31.  
Немачки језик     16.         34.

КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ 2022-23. године
Разред Предмет IX X XI XII I II III IV V VI
V Српски језик   9.   14.   20.   29.  
Математика   6.   15.     25.   35.
Енглески језик 5. 9.   17.   21. 26.   36.
Немачки језик     10. 15.   23. 28.    
Биологија   11.              
VI Српски језик   7.   16.   23.   31.  
Математика 5. 7. 14.     22. 27.   35.
Енглески језик   6/10.   17.   21. 26.   36.
Немачки језик   6. 11.     23. 28.    
Физика   8.   16.   21.   30.  
Биологија     10.           34.
VII Српски језик     12. 17.     27.   36.
Математика 5.   13.     21. 26.   33.
Енглески језик   6/ 10.   17.   21. 25.   35.
Немачки језик   6. 11.     23. 28.    
Физика     10. 15.     26.   31.
Хемија   8. 14.     24.     34.
Биологија   9.             34.
VIII Српски језик   6. 13.     21. 25.    
Математика 5.   14.     21. 25.   33.
Енглески језик   4/9.   16.   23. 26.   35.
Немачки језик   7. 11.     23. 27.    
Физика 5.   12.     20. 26.    
Хемија     10. 15.     24.   34.
Биологија     10.           31.