ОТВОРЕНА ВРАТА

Усвојени план отворених врата, допунске, додатне наставе и секција важи за нормалне услове рада школе.

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, КАО И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОТВОРЕНА ВРАТА ДОДАТНА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА СЕКЦИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК Бојана Симоновић Среда 4.час Уторак 7.час пре подне претчас Понедељак 7.час

пре подне претчас

Четвртак 7.час
Весна Дукић Четвртак 5.час Четвртак 7.час Среда претчас Петак 7.час
Данијела Живковић Понедељак 4.час Среда

6 и 7.час

Четвртак 7.час
Сандра Ристивојевић Четвртак 3.час Среда претчас Петак претчас Четвртак 7.час
Мања Вујновић Петак 4.час Петак претчас Среда претчас
Милан Новаковић Среда 2.час Четвртак претчас /6.час Петак претчас/6.час По договору
Јована Лучић Уторак 3.час Уторак 7.час Петак 7.час По договору
Јана Обрадовић Среда 4.час Понедељак претчас Четвртак претчас
МАТЕМАТИКА Мирољуб Анђелковић Уторак 3.час Среда претчас
Данијела Шура Понедељак 2.час Среда претчас
Јелена Ирић Понедељак 4.час Понедељак 7.час
Љиљана Моравчић Среда 3.час парна смена
Оливера Видојевић Четвртак 2.час Уторак претчас Среда претчас
Савета Блажић Понедељак 7.час Уторак претчас 7р.непарна смена Четвртак 7.час

7р. непарна смена

Славна Крстић Петак 4.час 5р.уторак претчас

7р.среда претчас

5р. четвртак 6.час

7р. понедељак 7.час

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Ана Рељић Понедељак 5.час Четвртак претчас
Анђела Бабић Среда 3.час
Горица Костић Парна 10:15

Непарна 15:30

Данијела Стојановић  

Четвртак

3.час

Петак

6. час

Уторак

претчас

Невена Лепојевић Уторак 5.час Среда 5.час
Јована Ђаковић Среда 5.час Четвртак међусмена 13:15 (3.разред)
Мирјана Дамљановић Среда 3.час Уторак претчас
Драгана Мијатов Четвртак 6.час
Славица Цветковић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Бојана Блануша Среда 5.час Среда 7.час Понедељак 7.час/претчас
Драгана Павловић Четвртак 3.час Понедељак 7.час Непарна петак 7.час
Нада Стоиљковић Среда 3.час Понедељак 7.час
Јована Савић Четвртак

4. час

Понедељак

7.час

ГЕОГРАФИЈА Бранислава Игњатовић Уторак 7.час Понедељак 7.час Среда 7.час
Гордана Миљушевић Четвртак 3.час непарна смена Петак 7.час/претчас Среда 7.час/претчас
Сања Стојановић Среда 4.час Среда претчас Четвртак претчас
БИОЛОГИЈА Ирена Даниловић Среда 2.час Среда претчас Чевртак

претчас

Јелена Стефановић Среда 5.час Понедељак претчас Четвртак претчас
Селена Тановић Понедељак 2.час Уторак претчас Петак 7.час
Александра Арсенијевић Уторак 3.час Уторак 7.час
ХЕМИЈА Александар Вијатов Понедељак претчас Понедељак 7.час Среда 7.час
Ана Вукојичић Петак 5.час Понедељак 7.час Среда 7.час
ФИЗИКА Драгослава Јекић Уторак 2.час Среда 7.час

Уторак претчас

Четвртак 7.час (претчас)
Ивана Јоновић Петак 5.час
Сања Корица Уторак/Четвртак

11:30 – 13:00

Уторак

3. час

 Четвртак 3.час
ИСТОРИЈА Јасмина Николић Четвртак

2. час

Никола Топаловић Четвртак 4.час Четвртак 7.час

(претчас)

Понедељак 7.час

(претчас)

Радмила Јагличић Среда 2.час Среда претчас

или 7. час

Понедељак 7.час
Жарко Роган Среда 1.час непарна смена Понедељак претчас
МУЗИЧКА КУЛТУРА Наташа Вељковић Среда 4.час
Снежана Васић Уторак 2.час
ЛИКОВНА КУЛТУРА Љубица Радојковић Четвртак 2.час
Јелена Тодоровић Понедељак 3.час непарна смена
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Ана Поповић Четвртак 5.час Четвртак

међусмена

Драгана Салопек Петак 4.час Уторак 4.час Среда међусмена
Зорица Бајкић Понедељак 3.час парна смена Понедељак 6.час парна смена Понедељак међусмена
Никола Поповић Среда 3.час
Тамара Вучковић Петак 4.час непарна смена
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Силвана Фејзоски Понедељак 3.час Среда међусмена
Весна Ракоњац Среда 7.час Уторак међусмена
Милена Коцић Среда 6.час
Раде Јовановић Среда 3.час
Радмила Рајак Петак 7.час
Мирјана Петровић Брашњовић Среда 5.час непарна смена Уторак  7час/претчас
Александра Тепавчевић Среда

4. час

(непарна)

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Рејхан Зурапи Понедељак 3.час парна смена

Уторак 3.час непарна смена

Понедељак међусмена Петак међусмена
Емилија Тодоровић Четвртак 5.час непарна смена Среда међусмена Четвртак Петак међусмена

наизменично

Јелена Бркић Четвртак 4.час непарна смена Среда 4.час

парна

Среда међусмена
ВЕРСКА НАСТАВА Нада Тасић Уторак 6.час
Новица Обрадовић Среда 5.час
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

Биљана Јовановић Четвртак 5.час

парна смена