РАСПОРЕД ТРАЈАЊА ЧАСОВА

У току трајања актуелне епидемиолошке ситуације распоред звоњења је следећи:

Пре подне

1. 7.45 – 8.15  
2. 8.20 – 8.50  
  15 минута одмора      II група (учитељи)
3. 9.05 – 9.35 1.  10.50 -11.20
4. 9.40 – 10.10 2.  11.25 – 11.55
5. 10.15 – 10.45 15 минута одмора
6. 10.50 – 11.20 3.  12.10 -12.40

 

 

После подне

1.  13.00 – 13.30  
2.  13.35 – 14.05  
  15 минута одмора      II група (учитељи)
3.  14.20 – 14.50 1.  16.05 – 16.35
4.  14.55 – 15.25 2.  16.40 – 17.10
5.  15.30 – 16.00 15 минута одмора
6.  16.05 – 16.35 3.  17.25 – 17.55

Распоред звоњења у нормалним условима

Пре подне После подне
1. 07.45 – 08.30 1. 14.00 – 14.45
2. 08.35 – 09.20 2. 14.50 – 15.35
3. 09.40 – 10.25 3. 15.55 – 16.40
4. 10.30 – 11.15 4. 16.45 – 17.30
5. 11.25 – 12.10 5. 17.35 – 18.20
6. 12.15 – 13.00 6. 18.25 – 19.10
7. 13.05 – 13.50 7. 19.15 – 20.00