РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА

Непарна смена

Први разред: I-1, I-3, I-5, I-7, I-9

Други разред: II-1, II-3, II-5, II-7,II-9

Трећи разред: III-1, III-3, III-5, III-7

Четврти разред: IV-1, IV-3, IV-5, IV-7, IV-9

Пети разред: V-1, V-3, V-5, V-7, V-9

Шести разред: VI-1, VI-3, VI-5, VI-7, VI-9

Седми разред: VII-1,VII-3, VII-5, VII-7

Осми разред: VIII-1, VIII-3, VIII-5, VIII-7

13.-call,-lesson,-school,-university,-college,-learning
20.-alarm,-clock,-school,-university,-college,-learning

Парна смена

Први разред: I-2, I-4, I-6, I-8

Други разред: II-2, II-4, II-6, II-8, II-10

Трећи разред: III-2, III-4, III-6, III-8

Четврти разред: IV-2, IV-4, IV-6, IV-8, IV-10, IV-11

Пети разред: V-2, V-4, V-6, V-8

Шести разред: VI-2, VI-4, VI-6, VI-8, VI-10

Седми разред: VII-2, VII-4, VII-6, VII-8

Осми разред: VIII-2, VIII-4, VIII-6, VIII-8