ЛОГОПЕД У ШКОЛИ

Програм логопедског рада у школи односи се на рад са ученицима са говорно – језичким проблемима. Како је говор у школи основно средство за социјализацију ученика и преношење знања, било усмено или писано, сметње у говорној комуникацији су озбиљна препрека за постизање успеха као и за интелектуални, емоционални и социјални развој.

Логопедски рад доприноси и у складу је са општим циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа. Са становишта школе, он треба да одговори образовним задацима наставе, нормализовању говора ученика, развоју вербалних и писмених способности ученика, побољшању успеха, нормализовању понашања. Са становишта појединца, говорно – језичка корекција решава емоционалне проблеме, олакшава социјализацију, развија функције које чине основу не само за говор, читање и писање него и за учење уопште.

Љиљана Радевић – логопед

Радно време:

понедељак, среда – 13h – 19h

уторак, четвртак – 8h – 14h

петак – две недеље – 8h – 14h

– две недеље – 13h – 19h