Организација рада ученика у боравку

Распоред дневних активности у продуженом боравку за школску 2021/2022. годину

Време Активности
07:00 – 08:15 Пријем ученика у боравак и слободно време
08:20 – 08:40 Доручак
08:45 – 10:15 Самосталан рад ученика
10:15 – 11:30 Слободне активности
11:30 – 12:00 Ручак I разред
12:30 – 13:00 Ручак II разред
13:00 – 13:45 Слободно време – боравак на ваздуху
14:00 – 15:00 Самосталан рад ученика
15:00 – 15:15 Ужина  I разред
15:15 – 15:30 Ужина II  разред
15:30 – 16:00 Одмор
16:00 – 17:00 Сређивање боравка и слободно време

РУЧАК ЗА УЧЕНИКЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

На јавној набавци као једина пријављена прошла је кетеринг фирма ,,Лидо“ која ће достављати ручак од понедељка 14.10.2019. године.
Цена појединачног ручка износи 198,00 динара.
Одјаве ручка неопходно је извршити дан раније најкасније до 11:00 часова ПОРУКОМ на бројеве телефоне за:
I разред 060 04 66 730

II разред 060 04 66 731

Боравак

Презентација боравка у ОШ „Павле Савић“

2018/19. година

Боравак ради до 18:00.