Организација рада ученика у боравку

Дневни распоред активности продуженог боравка

Време Активности
07:00 – 08:15 Пријем ученика у боравак и слободно време
08:20 – 08:40 Доручак
08:40 – 10:10 Самосталан рад ученика
10:10 – 10:50 Слободне активности
10:50 – 11:20 Ручак I разред / Ученици који иду после подне на наставу
11:20 – 11:50 Ручак II разред /  Ученици који иду после подне на наставу
11:50 – 13:00 Слободно време
13:00 – 13:30 Ручак I разред / Ученици који су били пре подне на настави
13:30 – 14:00 Ручак II  разред / Ученици који су били пре подне на настави
14:00 – 15:30 Самосталан рад ученика
15:00 – 15:20 Ужина  I разред
15:30 – 15:50 Ужина II  разред
16:00 – 17:00 Сређивање боравка и слободно време

 

РУЧАК ЗА УЧЕНИКЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

На јавној набавци као једина пријављена прошла је кетеринг фирма ,,Лидо“ која ће достављати ручак од понедељка 14.10.2019. године.
Цена појединачног ручка износи 198,00 динара.
Одјаве ручка неопходно је извршити дан раније најкасније до 11:00 часова ПОРУКОМ на бројеве телефоне за:
I разред 060 04 66 730

II разред 060 04 66 731

Боравак

Презентација боравка у ОШ „Павле Савић“

2018/19. година

Боравак ради до 18:00.