ФЕСТИВАЛ ЗНАЊА – ЈАВНИ ЧАС

Тема: Површина и обим геометријских фигура

Предмети

  • Математика – Славна Крстић, Јелена Гемаљевић, Данијела Шура, Савета Блажић
  • Биологија – Јелена Стефановић
  • Физика – Ивана Јоновић, Драгослава Јекић
  • Хемија – Биљана Радић
  • Ликовна култура – Љубица Радојковић
  • Енглески језик – Данијела Стојановић, Мирјана Дамљановић
  • Техника и технологија – Весна Ракоњац, Мирјана Петровић Брашњовић, Марија Дуњић
  • Информатика и рачунарство – Емилија Тодоровић
  • Рецитаторска секција – Бојана Симоновић

Учествовали су ученици од 4. до 8. разреда.

Датум и време: 4.6.2019. у 19ч

Место: Свечана сала