Музички одмор – пројекат „Школе за 21. век“

Од октобра 2018. године у нашој школи се реализује пројекат „Школе за 21. век“. Школа је добила 30 micro:bit уређаја који се користе за програмирање и реализацију разних осмишљених пројеката. Формирана је секција Code club која ће са изабраним пројектом ићи на организована такмичења.

Десет наставника је било на обуци на којој су се развијале вештине критичког размишљања, решавања проблема и дигиталне писмености. Један од  циљева обуке је реализација пројекта „Музички одмор“ помоћу кога ће се ове вештине развијати и код других учесника пројекта. У пројекту могу учествовати сви запослени и сви ученици. Ученици на својим одељењским заједницама раде анализу текстова песама и на тај начин развијају критичко мишљење, дигиталну писменост, различите перспективе… Пре часова и за време великог одмора  пуштаће се изабрана музика и читаће се одговарајући текстови и поруке.

Више о томе можете погледати у следећем видео материјалу.

Видео – презентација пројекта „Музички одмор“