Републичко такмичење из енглеског језика за основне школе у школској 2021/22. години

Републичко такмичење из енглеског језика за основне школе одржаће се у ОШ „Павле Савић“ у Београду (Миријево) дана 8.5.2022. године са почетком у 10 часова.

На дан такмичења неопходно је да ученици понесу ђачку књижицу ради идентификације и сагласност родитеља за обраду и објављивање података.

Преузмите сагласност

Дежурни наставници

Комисија, прегледање

Молимо да пратите сајт школе!

Адреса школе: Косте Нађа 25, 11160 Београд (Миријево)

Аутобуске линије: 27, 79, 74, 20 (до школе) и 27Е, 25П (код пијаце).

Мапу и контакт можете видети овде.

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА

ВРЕМЕ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
9.00– 9.30 Долазак такмичара
9.30-10.00 Распоређивање  такмичара по учионицама.

Провера присустних наставника: а) за  дежурство у учионицама;  б) наставника у комисији за прегледање тестова.

Централна комисија  отвара коверте са тестовима и припремаих за дистрибуцију по учионицама

10.00-12.00 Писмени део такмичења

Почетак рада комисије за прегледање задатака

12.00-14.00 Пауза за учеснике на такмичењу.

Наставак рада комисије за прегледање задатака

10.30 – 15.00 Сукцесивни рад на електронској  обради података
15.00– 16.00

 

 Објављивање прелиминарних резултата – шифре ученика

Увид у тестове такмичара – само НАСТАВНИЦИ

Рад комисије за жалбе

16.00*  Усмени део такмичења
18.00 – 18.30 Унос поена са усменог– електронска обрада података

Рангирање ученика према укупном броју поена

18.30 -19.00 Објављивање коначних резултата

***  Напомена:После 14.00, сатница се мора схватити флексибилно, пошто ће зависити од броја кандидата  и од броја кандидата на усменом делу такмичења. (За 15 ученика из опште категорије  и 8 из специјалне категорије минимум трајања усменог дела је око 150 минута.)