Упутство и правила рада у боравку за школску 2021-22. годину

Радно време: од 07:00 до 17:00 часова

Ученика можете довести или доћи по њега у боравак у било ком периоду између 07:00 и 17:00 часова  осим у току доручка, ручка или ужине јер смо у то време у трпезарији школе.

О продуженом боравку

Продужени боравак је организован за ученике 1. и 2. разреда. Први разред је организован у 3 васпитне, а други у две васпитне групе. Све групе су хомогене.

 

Главне активности у боравку су:

 1. Самосталан рад ученика (израда домаћег задатка, вежбање,…)
 2. Слободне активности (ликовне, музичке, драмске и др. радионице)
 3. Слободно време (друштвене игре, цртани филмови, боравак на ваздуху,…)

Распоред дневних активности у продуженом боравку за школску 2021/2022. годину

Време Активности
07:00 – 08:15 Пријем ученика у боравак и слободно време
08:20 – 08:40 Доручак
08:45 – 10:15 Самосталан рад ученика
10:15 – 11:30 Слободне активности
11:30 – 12:00 Ручак I разред
12:30 – 13:00 Ручак II разред
13:00 – 13:45 Слободно време – боравак на ваздуху
14:00 – 15:00 Самосталан рад ученика
15:00 – 15:15 Ужина  I разред
15:15 – 15:30 Ужина II  разред
15:30 – 16:00 Одмор
16:00 – 17:00 Сређивање боравка и слободно време

 

Ручак

Родитељи за боравак деце једино плаћају ручак  који је обавезан за све ученике боравка и крећe од понедељка 6.9.2021.године. Ученик има могућност коришћења боравка сваког дана, када је пре подне на настави или када је после подне на настави.

 • Доставу ручка спроводи кетеринг фирма ;,Лидо”.
 • Цена појединачног ручка износи 216,00 динара.
 • Ручак се плаћа на месечном нивоу путем уплатнице коју ће дете добити од свог учитеља или учитеља из боравка најкасније до 5.у месецу за претходни месец.
 • Доручак и ужина нису урачунати у цену и неопходно је ученику спаковати храну уколико је предвиђено да у то време буде у боравку.
 • Пријаве и одјаве ручка врше се ДАН РАНИЈЕ поруком у термину од 7:00 до 11:00 часова.
 • Порука треба да садржи следеће податке:
 • Име и презиме ученика
 • Разред и одељење
 • Датум када ученик не руча
 • Порука послата после 11 часова за одјаву ручка за сутрашњи датум неће бити прихваћена.
 • Контакт телефон за одјаве ручка и сва питања:

 I разред      060 04 66 730

II разред     060 04 66 731

 

 

 • У случају да је ученик алергичан на одређену намирницу, неопходно је доставити потврду лекара како би кетеринг фирма правила посебан јеловник за ученика. Док се не достави потврда, за ученика који је алергичан нема ручка и неопходно је спаковати исти.
 • Сваког понедељка ће бити истакнут недељни јеловник за ту недељу у холу школе, тако родитељ који дође по дете може да види.

 

*ВАЖНО: Уколико сте се приликом попуњавања формулара изјаснили да ће ученик ручати свакога дана, он је аутоматски пријављен да руча цео месец и није га потребно пријављивати. У случају спречености ученика да дође у боравак, неопходно је ручак одјавити дан раније до 11 часова поруком на горе наведен начин.

 

Потребан прибор

 • Свеска А4 формата на квадратиће (на спољној страни корице написати: име и презиме, разред и одељење ученика)
 • Блок за цртање формата А3
 • Колаж папир
 • Лепак за папир
 • Перница са потребним прибором (оловке, резач, гумица, лењир, бојице, фломастери, маказе) коју иначе ученик користи за наставу.

– Сав прибор сем пернице остаје у боравку и не носи се кући.

 Правила понашања:

 

 • Пре сваког доласка у боравак, родитељ је у обавези да себи и детету код куће измери температуру, а да у случају повишене температуре, знакова респираторних инфекција (кашаљ, кратак дах, секрет) дете не доводи у школски боравак и о томе одмах обавести учитеља.
 • Родитељ при довођењу и преузимању детета у обавези је да носи маску, улази се на главни улаз (улаз где улазе ученици од 5.до 8.разреда) јавља се дежурном лицу (теткици или обезбеђењу) одакле они преузимају дете и одводе га до боравка. При доласку по дете, родитељ се јавља дежурном лицу и чека дете у холу код обезбеђења док дежурни не доведе дете. Родитељ не улази у просторије школског боравка.
 • У периоду привикавања када ученици долазе у боравак са наставе, њихове учитељице их доводе до боравка, а када одлазе на наставу из боравка их воде учитељице продуженог боравка.
 • У случају да дете само одлази кући или да брат/сестра који су малолетни долазе по дете потребно је приложити писмену сагласност која ће садржати време одласка и бити оверена Вашим потписом.
 • Родитељ је дужан да обезбеди посебну флашицу са водом која ће бити само за потребе детета током боравка у школи и само из ње ће дете пити воду.
 • Ученик је у обавези да поштује правила понашања, тако да својим понашањем не омета рад групе.Уколико учитељице и педагошко-психолошка служба процене да се због недоличног понашања ученика предвиђене активности не могу адекватно реализовати, ученик ће одлуком директора бити искључен из боравка.

 

У нади да ћемо бити подршка једни другима и имати квалитетну сарадњу и међусобно разумевање, молимо да се придржавате и да поштујете горе наведена  правила и сатнице. Срећан почетак нове школске године и и полазак у боравак свим ученицима и родитељима.

Управа школе