Боравак – списак примљених ученика, упутство и правила