Упутство за спровођење наставе у школи од 1.6.2020. године

Упутство за спровођење наставе у школи од 1.6.2020. године

Министар просвете, науке и технолошког развоја је у допису број: 610-00-00329/2020-07 од 13.05.2020. донео одлуку:

 • Да се настава на даљину оконча према изменама Правилника о календару који је ступио на снагу 22.5.2020.године.
 • Да се од 1. до 16. јуна 2020. настава врати у школске објекте у виду:
 • посебних часова и
 • часова припремне  наставе.

                                      Посебни часови и припремна настава

Посебни  часови пружају могућност ученицима да покажу бољи ниво постигнућа из одређене области/теме у оквиру предмета.

 1. Ученици су дужни да о намери похађања посебних часова обавесте одељенског старешину или предметног наставника:

 * Осмаци најкасније до 27. маја 2020.

* Петаци, шестаци и седмаци најкасније до 29. маја 2020.

 1. Посебни часови почеће да се реализују

– За осмаке од 1. јуна 2020.

-За петаке, шестаке и седмаке од 8. јуна 2020.

 

 1. Сваки разред имаће свој распоред посебних часова .

 

 1. Посебни часови за један разред у току дана трају укупно један и по сат.

 

 1. Посебни часови за осмаке се завршавају јуна , а за остале ученике 15. Јуна 2020.године.

 

 1. Припремна настава за ученике осмог разреда реализоваће се у периоду од 3. јуна до 15.јуна 2020. Припремна настава организоваће се према усвојеном редоследу, на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних институција, у школском простору.

 

 1. Завршни испит за ученике осмог разреда биће 17, 18. и 19. јуна 2020. године. Детаљнија упутства у вези са полагањем, ученици и родитељи ће добити од стране одељењских старешина.

 

 

Понедељак, 1.6. Уторак, 2.6. Среда, 3.6. Четвртак, 4.6. Петак, 5.6. Субота, 6.6.
посебни часови

8:00 -9.30

(непарна смена)

пробни завршни испит посебни часови

8:00 – 9:30

(парна смена)

посебни часови

8:00 -9.30

(непарна смена)

посебни часови

8:00 – 9:30

(парна смена)

 

 

 

 

Онлајн

припремна настава

посебни часови

9:45 – 11.15

(парна смена)

 

прва група

8 – 10 часова

 

друга група

11–13 часова

припремна настава(парна смена)

9:45 – 12:15

припремна настава(непарна смена)

9:45 – 12:15

припремна настава(парна смена)

9:45 – 12:15

преузимање тестова за пробни завршни испит (српски језик и комбиновани тест) у следећим терминима:

8-1 (11:15 -30)

8-2 (11:35 – 50)

8-3 (11:55 -12:10)

8-4 (12:15 -30)

8-5 (12:35 -50)

8-6 (12:55–13:10)

8-7 (13:15- 30)

8-8 (13.35 -50)

посебни часови

(непарна смена)

12.30 – 14.00

 

 

посебни часови

(парна смена)

12.30 – 14.00

 

посебни часови

(непарна смена)

12.30 – 14.00

 

 припремна настава (непарна смена)

14:15 – 16:45

припремна настава (парна смена)

14:15 – 16:45

припремна настава (непарна смена)

14:15 – 16:45

 

 

понедељак, 8.6.2020. уторак, 9.6.2020. среда, 10.6.2020. четвртак, 11.6.2020. петак, 12.6.2020. понедељак, 15.6.2020.
8:00 – 9:30

пети разред

8:00 – 9:30

седми разред

8:00 – 9:30

шести разред

8:00 – 9:30

пети разред

8:00 – 9:30

седми разред

8:00 – 9:30

шести разред

9:45 – 11:15

шести разред

9:45 – 11:15

пети разред

9:45 – 11:15

седми разред

9:45 – 11:15

шести разред

9:45 – 11:15

пети разред

9:45 – 11:15

седми разред

11:30 – 13:00

седми разред

11:30–13:00 шести разред 11:30 – 13:00

пети разред

11:30– 13:00

седми разред

11:30 – 13:00 шести разред

 

11:30 – 13:00

пети разред

13:30 – 16:00

припремна настава– осми разред(непарна смена)

13:30– 16:00

припремна настава– осми разред (парна смена)

13:30 – 16:00

припремна настава– осми разред(непарна смена)

13:30– 16:00

припремна настава– осми разред (парна смена)

13:30 – 16:00

припремна настава– осми разред(непарна смена)

13:30 – 16:00

припремна настава– осми разред (парна смена)

16:00 – 18:30

припремна настава– осми разред (парна смена)

16:00– 18:30

припремна настава– осми разред(непарна смена)

16:00 – 18:30

припремна настава– осми разред (парна смена)

16:00– 18:30

припремна настава– осми разред(непарна смена)

16:00 – 18:30

припремна настава– осми разред( парна смена)

16:00 – 18:30

припремна настава– осми разред(непарна смена)