Ученици 4-4 су дана 22.01.2020. године посетили Управу за ванредне ситуације ради дружења и едукације како се понашати у ванредним ситуацијама: поплави, пожару, земљотресу…