Одељење 2-10

Чедомир Милетић изводи експеримент „Вулкан“
Радионица „Пролеће“

Ученици су били подељени у две групе. Свака група је добила велики папир на којем је требала да представи пролеће. Рад победничке групе је изложен на пано.