Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа“, обезбеди бесплатне уџбенике за школску 2019/2020.годину. Уџбенике добијају:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном плану);
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

 

Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

 

  • За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • За ученике који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете.
  • За ученике који су у породици треће и или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима
  • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, потребна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.

 

Рок за пријављивање, на нивоу школе,

је до 11.марта 2019.године.