• Ручак за ученике продуженог боравка почиње 1.октобра 2018. године.

  • Доставу ручка спроводиће кетеринг фирма „Movie Kitchen”.
  • Цена појединачног ручка износи 162, 00 динара.
  • Одјаве ручка неопходно је извршити дан раније (а у петак за понедељак наредне недеље) у терминима

од 6:30 до 11:00 часова на бројеве телефона:

 

011/30 – 45 – 311,  локал број 20    и   060/04 – 66 – 730

 

Боравак