У првој испоруци плаћених уџбеника недостају:

  • 2. разред

ЛАТИНИЦА

МАТЕМАТИКА радна свеска

ГРАМАТИКА ДАР РЕЧИ ЛОГОС – 1 КОМ

  • 6. разред

КЛЕТ МАТЕРИЈАЛИ

ДАТА СТАТУС ЕНГЛЕСКИ – TO THE TOP 2, уџбеник и радна свеска

КЛЕТ УЏБЕНИК ГЕОГРАФИЈА 3 КОМ.

ЛОГОС ИСТОРИЈА УЏБЕНИК – 3 КОМ.

  • 7. разред

БИГЗ ИСТОРИЈА

ДАТА СТАТУС ЕНГЛЕСКИ -TO THE TOP 3, уџбеник и радна свеска

КЛЕТ МАТЕРИЈАЛИ

БИГЗ ИНФОРМАТИКА – 8 КОМ

  • 8. разред

БИГЗ ИНФОРМАТИКА

ДАТА СТАТУС ЕНГЛЕСКИ -TO THE TOP 4, уџбеник и радна свеска

ГЕРУНДИЈУМ БИОЛОГИЈА УЏБЕНИК – 1 КОМ.

Уџбеници који недостају биће испоручени у августу пре почетка школске године.