ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ШКОЛИ

Детаљније

Извештај са кроса у оквиру прославе дечије недеље, за ученике од 1. од 4. разреда одржаног 8.10.2014. године

Крос је трчан на стази око школе, а дужина стазе је била примерена узрасту.

За ученике парне смене крос је одржан по следећој сатници :

1. разред у 9:00

2. разред у 10:00

3. разред у 10:30

4. разред у 11:00

За ученике непарне смене крос је одржан по следећој сатници :

1. разред у 14:00

2. разред у 1430

3. разред у 15:00

4. разред у 15:30

Овога пута резултат није био у првом плану, већ су само проглашени победници у мушкој и женској конкуренцији, на нивоу одељења.

Организатори кроса

Актив учитеља и Актив наставника физичког васпитања