Савет родитеља


Осигурање

Polisa za osiguranje lica od posledica nesrecnog slucaja

Karakteristike osiguranja 1

Karakteristike osiguranja 2

Karakteristike osiguranja 3


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 88/2017 од 29.9.2017. године, а
ступио је на снагу 7.10.2017.


Записник са отварања понуда

IMG_20171006_0001

IMG_20171006_0002

IMG_20171006_0003

Осигурање ученика – општи и допунски услови

Opsti uslovi osiguranje nezgoda

Dopunski uslovi nezgoda

Dopunski uslovi hirurske intervencije


ЗАПИСНИК са СР ОДРЖАНЕ 06.04.2017.године .

ЗАПИСНИК СА ОТВАРАЊА ПОНУДА ЗА ИЗБОР ДИСТРИБУТЕРА УЏБЕНИКА

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ- информација са сајта Министарства просвете

____________________________________________________________________________________

На основу Одлуке Савета родитеља, од средстава са „родитељског рачуна“ су купљене клупе и жардињере за школско двориште.
Сјајан пример сарадње, да нам свима буде лепше и боље.
________________________________________________________________________________

Осигурање ученика

http://ospavlesavic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/polisa-uc48denici.pdf

http://ospavlesavic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/01/list-pokrica-milenijum-osiguranje.pdf