ПОЗАЈМИ ЗАНИМЉИВУ КЊИГУ БИБЛИОТЕЦИ

Позајми занимљиву књигу библиотеци, а библиотека ће је позајмљивати деци!

Књиге воле да се друже од руке до руке да круже.

 

а) Осмислити и направити плакат,

б) Изложити идеје на састанку (учитељи, наставници српског и управа),

в) Написати кратко обавештење са објашњењем и послати у сва одељења,

г) Обезбедити посебан сандучић за картоне тих књига и свеску у коју ће се бележити.

Знаће се сваког момента код кога је која књига,

д) Смислити начин чувања тих књига:

– погледати књигу после сваког читања,

– у сваку књигу налепити захвалницу и упозорење са упутствима за коришћење књиге,

– Изгужвану, поцепану, ижврљану или на други начин оштећену књигу,   надокнађује ученик  –   куповином нове!

– Убацити у сваку књигу неколико самолепљивих папира за коментаре.

Захвалница

___________________

име и презиме

 

за учествовање у акцији:

 

ПОЗАЈМИ ЗАНИМЉИВУ КЊИГУ БИБЛИОТЕЦИ

УПОЗОРЕЊЕЧувај књигу:

– Не савијај је!

– Не ломи је!

– Пиши само на приложеном папиру!

– Оштећену књигу, надокнађује ученик – куповином нове!

– Пиши само на приложеном папиру.