СПИСАК УЏБЕНИКА

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 1. И 5. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ  2017/18. ГОДИНУ


СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2016/17. ГОДИНИ

ОШ „Павле Савић“

 

I РАЗРЕД

Свет око нас – Едука

Уџбеник са радним листовима Свет око нас (1а и 1б)

Мудрица – свет око нас 1, збирка задатака

Математика – Едука

Уџбеник са радним листовима (1а и 1б)

Српски језик – Едука

Нови Буквар са наставним листовима

Читанка

Радна свеска уз читанку са поукама

Енглески – Акроноло

II РАЗРЕД

Свет око нас – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Музичко – Нови логос

Уџбеник

Српски језик – Нови Логос

Читанка „Уз речи растемо“

Латиница

„Дар речи“ граматика

Радна свеска

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Енглески – Акроноло

III РАЗРЕД

Природа и друштво – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Ликовно – Клет

Уџбеник „Свет у мојим рукама“

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Музичко – Клет

„Чаробни свет музике“

Српски језик – Нови логос

Читанка „У свету речи“

Граматика „Дар речи“

Радна свеска

Енглески језик – Акроноло

IV РАЗРЕД

Математика – Нови Логос

Уџбеник

Радна свеска

Ликовно – Нови Логос

Уџбеник

Музичко – Клет

Уџбеник „Чаробни свет музике“

Радна нотна свеска

Природа и друштво – Нови Логос

Уџбеник са тематским атласом

Радна свеска

Српски језик – Нови Логос

„Бескрајне речи“ Читанка

„Дар речи“ граматика

Радна свеска

Енглески језик – Клет

V РАЗРЕД

Географија – Клет

Уџбеник

Историја – БИГЗ

Уџбеник

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

Српски језик – Клет

Читанка „Мост“

Граматика

Радна свеска

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Енглески – ДАТА СТАТУС

Немачки – Магнет 1, Клет

VI РАЗРЕД

 

Географија – Клет

Уџбеник

Историја – Нови Логос

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Српски језик – Клет

„Корак“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Енглески  – ДАТА СТАТУС

Немачки  – Магнет 2, Клет

VII РАЗРЕД

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Географија – Клет

Уџбеник

Хемија – герундијум

Уџбеник

Лабораторијске вежбе

Историја – БИГЗ

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Српски језик – Клет

„Пут“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Енглески језик  – ДАТА СТАТУС

Немачки језик  – Магнет 3, Клет

VIII РАЗРЕД

Биологија – Герундијум

Уџбеник

Радна свеска

Математика – Герундијум

Уџбеник

Збирка задатака

ТИО – Клет

Уџбеник

Радна свеска

Материјали за конструкторско моделовање

Физика – Сазнање

Уџбеник

Збирка задатака

Географија – Клет

Уџбеник

Хемија – Герундијум

Уџбеник

Лабораторијске вежбе

Историја – Клет

Уџбеник

Музичко – Нови Логос

Уџбеник

Информатика – БИГЗ

Уџбеник

Српски језик – Клет

„Речи мудрости“ Читанка

Граматика

Радна свеска

Енглески језик  – ДАТА СТАТУС

Немачки језик – Магнет 4, Клет