ОТВОРЕНА ВРАТА

 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, КАО И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
НАСТАВНИК ОТВОРЕНА ВРАТА ДОДАТНА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА СЕКЦИЈА
I 1 Латиновић Јована понедељак 2.час / петак 5.час четвртак 5.час
I 2 Вранић Гордана среда 3.час / петак 5.час
I 3 Павловић Мира понедељак 3.час / уторак 5.час понедељак 5.час
I 4 Тричковић Зорица среда 2.час /
I 5 Јаворина Маја четвртак 3.час / петак 5.час четвртак 5.час
I 6 Лазовић Џепчески Јелена уторак 2.час / по договору
I 7 Боровац Ивана
I 8 Митић Татјана четвртак 2.час /
I 9 Плавшић Дроњак Бојана среда 5.час / четвртак 5.час
II 1 Савић Соња понедељак 3.час (после подне 6.час) / четвртак 5.час уторак 2.час
II 2 Срдановић Бранислава понедељак 4.час / четвртак 5.час
II 3 Ратковић Милена уторак 4.час / уторак 5.час
II 4 Несторовић Ђевеница Мила
II 5 Чупковић Ружица среда 4.час / среда 5.час петак 5.час
II 6 Лазић Бранкица петак 2.час /
II 7 Еремија Луција уторак 5.час понедељак 5.час четвртак 5.час
II 8 Петровић Ивана петак 4.час четвртак 5.час
II 9 Костић Татјана понедељак 4.час уторак 5.час четвртак 5.час
II 10 Ристић Бојана петак 3.час среда 5.час петак 5.час
III 1 Миладиновић Радмила четвртак 3.час четвртак 5.час и по договору уторак 5.час и по договору
III 2 Митровић Биљана понедељак 3.час среда 5.час и по договору уторак 5.час и по договору
III 3 Бркић Љиљана понедељак 5.час уторак 5.час петак 5.час
III 4 Томић Весна понедељак 2.час понедељак 5.час петак 5.час
III 5 Попадић Надица среда 5.час уторак 5.час потак 5.час
III 6 Марковић Милена уторак 3.час понедељак 5.час среда 5.час
III 7 Кларић Ана четвртак 4.час среда 5.час понедељак 5.час
III 8 Пујовић Дејан уторак после часова среда 5.час четвртак 5.час и по договору
IV 1 Трифуновић Гордана понедељак 5.час среда 6.час и по договору четвртак 6.час и по договору петак 5.час
IV 2 Матић Душанка среда 2.час понедељак 5.час четвртак 5.час четвртак 6.час
IV 3 Шкуртић Зорица четвртак 5.час понедељак 5.час среда 5.час уторак 6.час
IV 4 Младеновић Исидора понедељак 3.час среда 5.час/претчас петак 5.час/претчас понедељак 6.час/претчас
IV 5 Малиновић Александра понедељак 6.час уторак 5.час понедељак 5.час уторак 6.час
IV 6 Апостолски Даница уторак 6.час среда 6.час петак 4.час петак 5.час
IV 7 Богдановић Дејана понедељак 5.час понедељак 4.час четвртак 5.час петак 5.час
IV 8 Бошковић Милица петак 3.час среда 6.час и по договору понедељак 5.час петак 5.час и по договору

 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, КАО И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОТВОРЕНА ВРАТА ДОДАТНА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА СЕКЦИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК Бојана Симоновић уторак 4.час по договору среда претчас-пре подне

7.час-поподне

по договору
Весна Дукић понедељак 4.час по договору среда претчас по договору са ученицима
Данијела Живковић петак 2.час по договору среда 7.час по договору
Сандра Ристивојевић четвртак 3.час петак 7.час уторак претчас по договору
Мања Вујновић петак 4.час по договору уторак-претчас

среда 7.час

по договору
Милан Новаковић четвртак 3.час среда претчас четвртак претчас-по подне

7.час-пре подне

по договору
Јована Лучић четвртак 4.час понедељак претчас петак претчас по договору
Марица Јовановић понедељак 4.час среда претчас уторак 6.час
МАТЕМАТИКА Јелена Гемаљевић среда 5.час уторак 7.час понедељак 7.час
Данијела Шура среда 3.час уторак 7.час понедељак претчас
Јелена Ирић понедељак 3.час четвртак претчас среда претчас
Љиљана Моравчић петак 3.час среда 7.час

међусмена

уторак 7.час

међусмена

Оливера Видојевић четвртак 6.час среда 7.час четвртак 7.час понедељак 7.час

уторак 7.час

Савета Блажић среда 4.час среда 7.час уторак 7.час
Славна Крстић понедељак 4.час петак 7.час (VII) четвртак претчас (VI) среда претчас (VII) понедељак 7.час (VI)
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Ана Рељић уторак 2.час четвртак претчас
Анђела Бабић понедељак 4.час понедељак 13.15
Горица Костић понедељак 2.час парна петак 7.час непарна
Данијела Стојановић понедељак 4.час среда 13.15
Невена Лепојевић петак 1.час уторак и среда претчас
Јована Ђаковић среда 6.час среда 7.час
Мирјана Дамљановић петак 4.час понедељак 7.час
Маја Аћимовић понедељак 6.час
Славица Цветковић понедељак 4.час
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Бојана Блануша среда 4.час по договору уторак 13,05-13,50 7.час претчас по договору
Драгана Павловић понедељак 3.час по договору среда 7.час
Нада Стоиљковић уторак 3.час уторак 7.час
Милена Кићовић понедељак 3.час среда 7.час
ГЕОГРАФИЈА Бранислава Игњатовић среда 4.час петак 7.час среда 7.час
Гордана Миљушевић петак 3.час (непарна смена) уторак 7.час  среда 7.час понедељак 13,05
Сања Стојановић четвртак 5.час петак претчас среда претчас
БИОЛОГИЈА Ирена Даниловић четвртак 3.час непарна смена уторак претчас среда 7.час
Јелена Стефановић четвртак 2.час понедељак претчас уторак претчас
Јелица Кошевић четвртак поподне 2. час, преподне 5.час четвртак претчас четвртак 7.час
Александра Арсенијевић четвртак 13,05 међусмена уторак 13,05 уторак 13,05
ХЕМИЈА Александар Вијатов понедељак 2.час понедељак 7.час среда 7.час
Биљана Радић уторак 2.час непарна смена четвртак среда 13,05  

 

 

ФИЗИКА Драгослава Јекић четвртак 3.час понедељак 13,05 пре подне четвртак 13,05 уторак 13,05 пре подне петак 13,05 после подне
Ивана Јоновић среда 5.час парна четвртак среда 13,05
Звонко Обрадовић уторак 3.час
ИСТОРИЈА Јасмина Николић четвртак 3.час непарна четвртак претчас петак претчас
Никола Топаловић понедељак 4.час уторак претчас четвртак претчас
Радмила Јагличић уторак 3.час понедељак 7.час четвртак 7.час
МУЗИЧКА КУЛТУРА Наташа Вељковић четвртак 4.час петак 13,05 уторак 13,05
Снежана Васић петак 5.час понедељак

четвртак 7.час

ЛИКОВНА КУЛТУРА Љубица Радојковић уторак 3.час по договору
Јелена Тодоровић петак 3.час непарна по договору
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Ана Поповић четвртак 5.час петак 12,30-14,00h
Драгана Салопек  среда 4.час петак 2.час уторак међусмена
Зорица Бајкић среда 5.час непарна четвртак 4.час парна среда међусмена
Никола Поповић уторак 3.час
Тамара Вучковић понедељак 3.час
ТИО Силвана Фејзоски понедељак 3.час преподневна смена четвртак у 13,00; после подневна смена понедељак у 13,00
Весна Ракоњац четвртак 7.час понедељак 7.час
Милена Коцић среда 5.час четвртак 7.час пре подне
Раде Јовановић четвртак 3.час
Радмила Рајак петак 3.час по договору
Мирјана Петровић Брашњовић среда 4.час парна понедељак 7.час парна
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Рејхан Зурапи среда 4.час по договору по договору по договору
Емилија Тодоровић среда 4.час парна по договору по договору
ВЕРСКА НАСТАВА Нада Тасић четвртак 5.час непарна по договору
Новица Обрадовић петак 2.час парна
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

Биљана Јовановић среда 4.час парна смена