ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Милан Крстић директор школе
Јовић Невенка

Топаловић Никола

Помоћник директора
Кенић Јелена Педагог
Симић Словенка Педагог
Скленар-Церо Ирена Психолог
Радевић Љиљана Логопед
Симић Јелена,Перић Ивана Библиотекар
Иваниш Мирјана Секретар школе
Ивуша Јелена Руководилац рачуноводства
Радусиновић Лидија Благајник
Бакаић Александра Административни радник
Лукић Бранислав Домар школе
Сремчевић Славко Домар школе
Вуковић Станомирка Помоћни радник
Ђорђевић Нада Помоћни радник
Костић Зорица Помоћни радник
Костић Радојка Помоћни радник
Мандић Зорица Помоћни радник
Зафировска Наташа  Помоћни радник
Милошевић Љиљана Помоћни радник
Милошевић Маријана Помоћни радник
Нешковић Љиљана Помоћни радник
Костић Радојка Помоћни радник
Поповић Ана Помоћни радник
Пумпаловић Станика Помоћни радник
Рајић Ружица Помоћни радник
Рахмани Земка Помоћни радник
Србљанин Радмила Помоћни радник
Тадић Анђа Помоћни радник
Танасић Биљана Помоћни радник
Терзић Ружица Помоћни радник
Топаловић Гордана Помоћни радник
Чоловић Тања Помоћни радник
Шегрт Дрена Помоћни радник