ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Милан Крстић Директор школе
Јовић Невенка Помоћник директора
Топаловић Никола
Марин Сташа Педагог
Симић Словенка Педагог
Кенић Јелена Психолог
Радевић Љиљана Логопед
Симић Јелена, Перић Ивана Библиотекар
Иваниш Мирјана Секретар школе
Ивуша Јелена Руководилац рачуноводства
Миладиновић Дајана Благајник
Бакаић Александра Административни радник
Лукић Бранислав Домар школе
Сремчевић Славко Домар школе
Ана Поповић-Вуковић Помоћни радник
Биљана Танасић Помоћни радник
Драгана Папоњак Помоћни радник
Дрена Шегрт Помоћни радник
Земка Рахмани Помоћни радник
Зорица Мандић Помоћни радник
Љиљана Нешковић Помоћни радник
Љиљана Милошевић Помоћни радник
Маријана Милошевић Помоћни радник
Нада Ђорђевић Помоћни радник
Наташа Зафировска Помоћни радник
Радмила Србљанин Помоћни радник
Радојка Костић Помоћни радник
Ружица Терзић Помоћни радник
Снежана Ђурђевић Помоћни радник
Станомирка Вуковић Помоћни радник
Станика Пумпаловић Помоћни радник
Тања Чоловић Помоћни радник
Снежана Андрић Помоћни радник
Дијана Мармут Помоћни радник